Thiện Style, Thiện Style nghĩa là gì?

Mấy ngày gần đây trên các mạng xã hội như Facebook, đặc biệt là trên Tik Tok xuất hiện một câu nói mới Thiện style, Thiện style… vậy Thiện style, Thiện style nghĩ là gì? Mà khiến nhiều người trở thành người tối cổ. Thực ra đây là câu nói rất quen thuộc với tất cả mọi người thiện tai, thiện tai… mà trong các phim Tây Du Ký mà Đường Tam Tạ hay nói và được viết lại thành Thiện style, Thiện style… theo tên một một người kết hợp với từ Style Thiện (tên Thiện) style (tai).

Theo đó người này đặt tên nick là thiện style. thiện style rồi sau đó vô tất cả các video trên Tik Tok bình luận, nhiều thành viên khác cũng thấy hay hay rồi cùng đặt tên nick là thiện style. thiện style cùng nhau comment vô tất cả video các video khác nên thành ra thành cái trend này.

Để hiểu hơn về Thiện style, Thiện style là gì? Xin mời bạn xem video này: