Dưới đây là những hình ảnh mà mình đã tổng hợp và sưu tầm được từ nhiều nguồn. Hi vọng bạn thích bộ sưu tầm hình nền liên minh này của mình!

Top hình nền liên minh siêu đẹp dành cho điện thoại:

Hình nền zoe liên minh

Hình nền zoe liên minh

Hình nền yasou liên minh

Hình nền yasuo liên minh

Hình nền xayah liên minh

Hình nền xayah liên minh

Hình nền teemo liên minh

Hình nền teemo liên minh

Hình nền sona liên minh

Hình nền sona liên minh

Hình nền ryze liên minh

Hình nền ryze liên minh

Hình nền riven liên minh

Hình nền riven liên minh

Hình nền pyke liên minh

Hình nền pyke liên minh

Hình nền master yi liên minh

Hình nền master yi liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền leesin liên minh

Hình nền leesin liên minh

Hình nền kayn liên minh

Hình nền kayn liên minh

Hình nền kayle liên minh

Hình nền kayle liên minh

Hình nền katarina liên minh

Hình nền katarina liên minh

Hình nền jinx liên minh

Hình nền jinx liên minh

Hình nền jhin liên minh

Hình nền jhin liên minh

Hình nền garen liên minh

Hình nền garen liên minh

Hình nền ashe liên minh

Hình nền ashe liên minh

Hình nền akali liên minh

Hình nền akali liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền ekko liên minh

Hình nền ekko liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền fizz liên minh

Hình nền fizz liên minh

Hình nền diana liên minh

Hình nền diana liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền lux liên minh

Hình nền xayah

Hình nền xayah

Hình nền ezreal

Hình nền ezreal

Hình nền akali

Hình nền akali

Hình nền jax

Hình nền jax

Hình nền Zed SKT

Hình nền Zed SKT

Xem cách cài đặt hình nền: