Chim Trao Trảo hay còn được gọi là chim Quành Quạch hay Hoành Hoạch, đây là một loài chim thuộc họ Chào Mào. Một số người nuôi Trao Trảo để làm cảnh, nhưng chủ yếu loài chim này thường phá hoại cây ăn trái nên người dân rất ghét. Trên đây là file tiếng Trao Trảo kêu, gọi bầy mp3 mà Honghot.net đã ghi âm được và loại bỏ hoàn toàn tạp âm chất lượng cao. Tiếng Trao Trảo kêu, gọi bầy mp3 bạn có thể dùng để dựng phim, hoặc muốn biết tiếng trảo trảo kêu như thế nào nghe thử… Bạn có thể nhấn vào link tải bên dưới để tải tiếng Trao Trảo gọi bầy mp3 về nhé.