Nếu như trước đây đánh trống để báo hiệu hết giờ học. Thì ngày nay, ở những lớp hiện đại hơn không còn tiếng rống nữa. Thay vào đó là sử dụng tiếng chuông để thông báo hết giờ học, đến giờ ra chơi, giải lao, báo giờ về, reo vào lớp…

Đây chính là hiệu ứng âm thanh tiếng chuông reo vào lớp, tiếng chuông reo hết giờ học mp3 của HongHot.net . HongHot.net chia sẻ lại cho bạn nào cần hiệu ứng âm thanh tiếng động này. Bạn có thể ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau như mở để báo hiệu vào lớp, hết giờ học. Dùng để dựng phim hoặc cài nhạc chuông báo thức cho điện thoại…

Bạn có thể mở tiếng chuông reo vào lớp mp3 này hoặc nghe thử bằng cách bấm vào nút Play của HongHot.net ở trên. Hoặc có thể tải về qua link download ở dưới đây miễn phí. Chúc bạn tải về thành công và nhớ trang web này là HongHot.net để tải thêm nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng động hay khác nhé!